top of page

Creativity Quotient (C.Q.)

Creativity Quotient (onder studenten ook wel bekend als Luchtkasteel Architectuur) is een concept en een extra vak, een cursus, een community waar studenten voor kunnen kiezen.

CQ draait als "extra vak" binnen Fontys Academy for Creative Industries en is inmiddels met haar vijfde jaargang bezig. Studenten mogen dit vak enkel volgen wanneer ze hun propedeuse behaald hebben en ze ontvangen er geen studiepunten voor. Alles draait dus om intrinsieke motivatie.

Vraag een oud CQ student wat het vak inhoudt en ze zullen het je met moeite kunnen vertellen. Daarnaast zal iedere student ook een andere uitleg geven. CQ is divers en organisch, het veranderd mee met de dromen van de studenten en helpt hen groeien op weg naar die dromen.

CQ is een community waarin studenten werken aan een creatieve mindset. Ze weken er los uit hun denkpatronen en worden gemotiveerd hun nieuwsgierigheid de overhand te laten nemen. Ook laten we het belang van het "kinderlijk wonderdenken" zien en proberen we ze dat wat terug te laten vinden. Studenten gaan binnen dit vak op zoek naar hun talent en hun passie, en het overlap daartussen wat Sir Ken Robinson 'The Element' noemt. Studenten gaan op zoek naar hun doel, hun droom. En om dit nog wat extra kracht bij te zetten hebben we een derde cirkel aan Ken Robinson's ven diagram toegevoegd omtrent 'kans'. Waar liggen er kansen in de wereld, in de maatschappij om iets met jouw talent en passie te doen?

In een half jaar gaan studenten volop op zoek naar waar hun droom ligt. Aan het einde van dit half jaar leggen ze deze droom, dit plan vast in een "manifest", waarin ze reflecteren op het afgelopen half jaar en voor zichzelf helder krijgen waar die droom precies ligt en wat het inhoudt.

In het tweede half jaar dat ze het vak volgen gaan ze die droom waarmaken, of in ieder geval een aantal eerste stappen zetten op weg daar naar toe (afhankelijk van hoe groot de droom is). Als docenten en coaches helpen wij de studenten daar bij middels inspirerende sessies en tips en tools om vooruit te komen. Want hoe begin je aan zo iets en hoe zet je door? Ook mogen de studenten gebruikmaken van het netwerk van de coaches en van elkaars netwerk. Aan het eind van ieder jaar gaat telkens weer een club zelfverzekerde creatievelingen de deur uit. Ook koppelen oud studenten telkens terug en komt er zo nu en dan een langs om de huidige studenten te vertellen over hoe hij of zij nu daadwerkelijk zijn droom heeft waargemaakt, of daar nog volop mee bezig is. Zo ontstaat er inmiddels een theatervak binnen de CO IEMES opleiding, ontstaan vanuit de droom van een CQ student. Ook worden er bedrijven opgezet en liggen er inmiddels alweer twee boeken in iedere boekhandel van een van onze studenten.

 

Concept en uitvoering: Piet van Beurden en Leonie Driessen


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page