top of page

Bieb Mysteries

In 2010 werd ik door Bibliotheek Eindhoven gevraagd om in de rol van projectcoördinator een concept te bedenken en uitwerken rondom het idee van "digitale leskisten".

Er moest een overkoepelend concept komen waaronder uiteenlopende digitale lespakketten ontwikkeld konden worden. Ook de ontwikkeling van de eerste twee lespakketten behoorde tot dit project. Zo ontwikkelde ik naast het overkoepelende concept ook de verdere uitwerking hiervan in de twee eerste onderwerpen: 'De Canon van Eindhoven' en 'Kunst & Design'. De lespakketten waren verkrijgbaar bij Bibliotheek Eindhoven en bedoeld voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jaar 1 en 2 van het VMBO.

Het is mijn passie om leren leuk te maken. Het liefst zo leuk dat de gebruiker vergeet dat hij of zij aan het leren is. Om een algemeen concept te bouwen rondom de uiteenlopende onderwerpen van de lespakketten en om de leerlingen te motiveren met de lessen aan de slag te gaan ontstond het concept Bieb Mysteries.

BIEB MYSTERIES

Chris en Rebecca zijn twee karakters, ontwikkeld voor deze Bieb Mysteries. Ze zijn een jaar of 15 en hebben een bijbaantje in de bibliotheek. Hier krijgen zij opdrachten waar de andere medewerkers van de bibliotheek niet uitkomen. Zo komen er allerlei spannende uitdagingen op hun pad door middel van wat zij de Bieb Mysteries noemen.

Zo wordt het lespakket rondom de Canon van Eindhoven verpakt in een verhaal rondom een hele oude brief die gevonden werd in een antiek boek. De bibliotheek wil deze brief tentoonstellen, maar weet niet hoe oud deze is. Het is aan Chris, Rebecca en de leerlingen om dit te achterhalen, door de lessen goed te volgen en alle aanwijzingen naar de oplossing te vinden.

Bij het onderwerp Kunst & Design wordt de bibliotheek opgeschrikt door de diefstal van een geliefd schilderij van de directeur. Door alles over kunst en design te leren middels de ontwikkelde lessen, zijn de leerlingen uiteindelijk in staat om de website van een (fictieve) kunstgallerie op te sporen, waar het gestolen schilderij te koop aangeboden wordt.

EXTRA'S

Omdat duidelijk was dat scholen niet de capaciteit hadden om alle leerlingen uit een klas tegelijkertijd achter een computer aan het werk te zetten, heb ik ook verschillende opdrachten bedacht die de leerlingen actief aan het werk zetten met analoge materialen. Zo bouwden de leerlingen in groepjes hun eigen stad papieren aan de hand van een grote hoeveelheid aangeleverde knipvellen en verschillende opdrachten. Een soort papieren Sim City, aan de hand van verschillende herkenbare onderdelen uit de geschiedenis van de stad Eindhoven.

Bij het lespakket over kunst en design kregen de leerlingen via video's knutselopdrachten van een heuse beeldend kunstenares. Hiermee werden de leerlingen aangezet tot het creëren van hun eigen moderne kunst.

 

Opdrachtgever: Bibliotheek Eindhoven

Concept: Leonie Driessen

Didactische en grafisch ontwerp: Leonie Driessen

Technische en grafische uitwerking: De Roode Kikker

Uitwerking lesmateriaal: Olga van Straaten en Leonie Driessen

Video-opodrachten: Wies Noest


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page